Właściwości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Zbigniew Styczyński Kancelaria Komornicza nr VI w Koninie zawiadamia, że na podstawie art 10 ustawy o komornikach sądowych może przyjmować sprawy z wyboru wierzyciela na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, w którym znajduje się siedziba kancelarii komorniczej - Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.


Licytacje

Lista aktualnych licytacji

Wnioski

Wnioski do pobrania

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie - Zbigniew Styczyński - Kancelaria komornicza nr VI

62-500 Konin, ul. Berylowa 3/4

NIP: 829-122-71-25

REGON: 38904259

TEL. 632-428-684

E-mail: [email protected]

Konto: PKO BP S.A. 64 1020 2746 0000 3902 0019 8820

Przyjęcia interesantów w każdy wtorek
w godz. 9.00 – 14.00

Osoby niepełnosprawne będą obsługiwane w kancelarii po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel. 63 242-86-84 w celu umożliwienia dostania się do kancelarii windą.

Inspektor Ochrony Danych: Roman Kwieciński, e-mail: [email protected]